مقالات

۳ آذر ۱۳۹۷

تعریف اسکیل آپ و تفاوت آن با استارت آپ

اسکیل آپ: شرکتی است که توانسته است مدل کسب و کارش را به یک مدل تکرارپذیر تبدیل کند و تطابق محصولش با نیازهای بازار را تایید […]