باشگاه فیلم ایکس: ۱۲مرد خشمگین

باشگاه فیلم ایکس: ۱۲مرد خشمگین

اولین رویداد از سلسله رویدادهای باشگاه فیلم ایکس در ۱۵ اسفند ۹۷ در محل باشگاه کسب‌و‌کار دانش‌بنیان باکس برگزار شد. هدف از برگزاری این رویدادها نمایش فیلم در حوزه‌ی مدیریت و رفتار سازمانی و بحث و گفتگو پیرامون این مسائل است. در اولین جلسه این رویداد فیلم«۱۲ مرد خشمگین» نمایش داده شد و در ادامه پس از نمایش، تحلیل و بررسی فیلم با حضور دکتر الهام یاوری(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و مهندس صدوقی(مدیرعامل اپلیکیشن طاقچه) ادامه یافت.