ICT Challenge

ICT Challenge

رویدادهای ICT Challenge به صورت کلی مجموعه مسابقاتی با هدف شناسایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار کار می‌باشد که تحت یک سری قوانین خاص و در جهت حل چالش‌های موجود در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود. دومین دوره‌ی این مسابقات در ۱۶ و ۱۷ اسفندماه  با موضوع چالش‌های زبان‌های برنامه‌نویسی در مجموعه‌ی باکس برگزار شد و در پایان به تیم‌های برتر جوایزی تعلق گرفت.