دورهمی اسکیل آپ(Scale-up gathering)

دورهمی اسکیل آپ(Scale-up gathering)

در این رویداد که به صورت کارگاهی برگزار شد اعضای فضای کار اشتراکی باکس به بیان مشکلات خود در خصوص مقیاس‌پذیری(scale up) استارتاپ‌هایشان پرداختند و مدرس این دوره(مسعود تاج‌فرد) با بیان راهکارها و داستان‌های موفقیت و شکست به چگونگی مدیریت این مسائل پرداختند.