باشگاه فیلم ایکس: بنیان گذار

باشگاه فیلم ایکس: بنیان گذار

دومین رویداد از سلسله رویدادهای باشگاه فیلم ایکس در ۲۸ فروردین۹۸ در محل باشگاه کسب‌و‌کار دانش‌بنیان باکس برگزار شد. در دومین جلسه‌ی این رویداد فیلم «بنیان‌گذار» نمایش داده شد و پس از نمایش فیلم شرکت‌کنندگان در جلسه‌ی بررسی نکات مدیریتی و کارآفرینی فیلم با حضور آقایان امینی ، مصطفوی و لطیفی از بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌های میاره و طاقچه شرکت کردند.