رویداد تجاری سازی طرح های فناورانه

رویداد تجاری سازی طرح های فناورانه

  رویداد فرصت ها و چالش های کارافرینی در ایران

   نمایشگاه شرکت های نوپا و استارتاپی کشور

  رویداد سه روزه ارائه به سرمایه گذار

۳ تا ۶ دی ماه

هم زمان با هفته پژوهش

نمایشگاه بین المللی تهران