بایدها و نباید‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا

در این همایش با عناوین زیر آشنا خواهید شد.

• آشنایی با قوانین مرتبط با استارتاپ‌ها
• طرح موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا و ارائه راهکارهای حل آن‌ها
• ضرورت آگاهی نسبت به مسائل حقوقی پیرامون کسب و کارهای نوپا
اطلاعات بیشتر
http://arcadiaassociate.com/