تاریخ برگزاری : ۱۵ آذرماه

مدت برگزاری : ۱۲ ساعت

رویداد های ICT Challenge مجموعه مسابقاتی با هدف شناسایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار کار می باشد که تحت یک سری قوانین خاص و در جهت حل چالش های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود. مسابقات به صورت حضوری و طی یک روز برگزار می‌شود افراد برتر همان روز جوایز خود را دریافت خواهند کرد لازم به توضیح است ثبت نام در مسابقات به صورت تیم‌های دو الی سه نفره انجام خواهد شد. مهلت ثبت نام: تا 10 آذر
لینک ثبت نام: http://ictchallenge.sharif.ir

تاریخ برگزاری : ۱۵ آذرماه

مدت برگزاری : ۱۲ ساعت