تاریخ برگزاری : ۷ آذرماه

زمان برگزاری : ۱۸:۰۰ – ۲۰:۰۰

رویدادی برای کارآفرینان، صاحبان استارتاپ، دیجیتال مارکترها، برنامه‌نویسان، طراحان، ایده پردازان و سرمایه‌گذاران که فرصتی برای شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر، تیم سازی و یادگیری است. این رویداد بیش از ۲۰،۰۰۰ دنبال کننده داشته و تاکنون صدها بار در ۳۲ شهر ایران برگزار شده است.
http://evand.com/hamfekr

تاریخ برگزاری : ۷ آذرماه

زمان برگزاری : ۱۸:۰۰ – ۲۰:۰۰