یازدهمین رویداد استارتاپ تریگر

استارتاپ تریگر یک رویداد آموزشی، ترویجی و رقابتی است که شما را با فضای استارتاپی آشنا می‌کند. شما در کارگاه‌های آموزشی شرکت می‌کنید، چهره های موفق استارتاپی را می‌بینید و ملاقات‌های سریع انجام می‌دهید و در نهایت شما می‌توانید همراه با هم‌تیمی‌های خود که آن‌ها را در این رویداد پیدا کرده‌اید به رقابت با دیگر تیم‌ها می‌پردازید. در این رقابت افراد فعال و موفق اکوسیستم استارتاپی کشور به شما کمک می‌کنند. درنهایت در عصر روز پایانی ایده‌ها داوری می‌شود و جوایز به تیم‌های برتر اهدا می‌گردد. با توجه به حضور شتاب‌دهنده‌ی شریف و شتاب‌دهنده‌ی سیناپس، تیم‌ها در رویداد شناسایی شده و در صورت عبور از مرحله‌ی ارزیابی می‌توانند برای مراحل پیش‌شتاب‌دهی و سپس شتا‌ب‌دهی وارد شتاب‌دهنده‌ی شریف و سیناپس بشوند. در مرحله‌ی شتاب‌دهی، شتاب‌هنده در طول یک دوره چندماهه، خدمات مالی، مشاوره‌ای، آموزشی، استقرار و شبکه‌سازی را در اختیار استارتاپ‌ها قرار می‌دهد تا ایده خود را پرورش دهند و پس از رسیدن به محصول، آن را به سرمایه‌گذاران عرضه کنند.‌


اطلاعات بیشتر
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .